Dwie partie wody mineralnej wycofywane z polskich sklepów. Są skażone paciorkowcami kałowymi

Partie wody mineralnej Małopolanka Zdrój i Malinowy Zdrój są wycofywane ze sprzedaży w całej Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że wykryto w nich paciorkowce kałowe oraz bakterie z grupy coli i przestrzega przed ich piciem.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące dwóch marek wody mineralnej sprzedawanych w polskich sklepach. To woda Małopolanka Zdrój Premium Gazowana o pojemności 0,7 l i woda Malinowy Zdrój Niskosodowa Lekko Gazowana sprzedawana w butelkach 0,33 l. Produkuje je ta samą firma - PPHU „THIER” S.C. Agnieszka Their, Marek Their.

Przyczyną wycofania obu wód ze sprzedaży jest ich skażenie bakteriami z grupy coli oraz paciorkowcami kałowymi. Obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w wodzie została stwierdzona w trakcie urzędowej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zobacz wideo

Problem dotyczy dwóch partii, których oznaczenia są takie same jak data ważności na butelkach. To:

  • naturalna woda mineralna Małopolanka Zdrój Premium Gazowana 0,7 l (szklana butelka) z datą minimalnej trwałości 27.07.2019 i numerem partii 27.07.2019,
  • naturalna woda mineralna Malinowy Zdrój Niskosodowa Lekko Gazowana 0,33 l (szklana butelka) z datą minimalnej trwałości 02.08.2019 i numerem partii 02.08.2019.

Partie wody Małopolanka Zdrój i wody Malinowy Zdrój sprzedawane w szklanych butelkach są wycofywane ze sklepów w Polsce ze względu na skażenie chorobotwórczymi bakteriamiPartie wody Małopolanka Zdrój i wody Malinowy Zdrój sprzedawane w szklanych butelkach są wycofywane ze sklepów w Polsce ze względu na skażenie chorobotwórczymi bakteriami Fot. Materiały prasowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Główny Inspektorat Sanitarny uczula, by nie pić żadnej z wód "z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia".

Bakterie z grupy coli to nie to samo, co bakterie E. coli

GIS podaje, że w trakcie kontroli urzędnicy wykryli w wodzie bakterie grupy coli. To nie to samo, co bardzo niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia bakteria E. coli. Te pierwsze to sygnał, że woda jest nieodpowiednio uzdatniona, została wtórnie zanieczyszczona albo zawiera nadmiar substancji odżywczych. Do bakterii grupy coli należą m.in. Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Serratia fonticola, Rahnella aquatilis i Buttiauxella agrestis, które mogą występować w odchodach, wodach bogatych w substancje odżywcze, glebie czy w rozkładających się resztkach roślinnych.

Niebezpieczne paciorkowce

Paciorkowce kałowe (Enterococcus faecalis) to natomiast bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym ludzi i innych ssaków. Są dość niebezpieczne - zakażenie nimi może nawet zagrażać życiu. Oprócz tego bywa, że E. faecalis jest przyczyną zapalenia wsierdzia, zakażenia układu moczowego, prostaty i najądrzy, a nawet - choć rzadko - zakażenia układu nerwowego.

Zobacz też:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.