Kampania "Tak smakuje dolce vita"

"TAK SMAKUJE DOLCE VITA" to nazwa trzyletniej kampanii, którą właśnie rozpoczynamy! Kampanii promującej najwyższą jakość, długoletnią tradycję oraz odpowiedzialność w produkcji żywności.

Ambasadorami kampanii "TAK SMAKUJE DOLCE VITA" są trzy doskonale znane na całym świecie włoskie sery, na których przykładzie poznacie Państwo znaczenie unijnego certyfikatu i oznaczenia Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP).

Są to:

  • ser Parmigiano Reggiano DOP (Parmezan CHNP)
  • ser Asiago DOP (Asiago CHNP)
  • ser Gorgonzola DOP (Gorgonzola CHNP)

Przez trzy najbliższe lata będziemy systematycznie i sukcesywnie informować Państwa o wszelkich aspektach produkcji, pochodzenia oraz walorach kulinarnych i smakowych tych trzech doskonałych produktów a także o wszystkich wydarzeniach, które będziemy organizować.

Organizatorami  kampanii są trzy włoskie konsorcja zrzeszające producentów wyżej wymienionych serów:

  • Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (Konsorcjum Sera Parmezan)
  • Il Consorzio di Tutela del formaggio Asiago (Konsorcjum Ochrony Sera Asiago)
  • Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP (Konsorcjum Ochrony Sera Gorgonzola CHNP)

Program trwający od 2016 do 2019 roku będzie realizowany nie tylko w naszym kraju. Oprócz Polski kampania będzie przebiegała również w Austrii, Czechach i na Węgrzech. Program będzie realizowany poprzez wydarzenia i inicjatywy z zakresu public relations oraz działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej wśród głównych sprzedawców detalicznych, tradycyjnego kanału sprzedaży i branży Horeca oraz poprzez obecność w prasie i w internecie.

Cele programu

  • Wzmocnienie wartości znaków jakości i uświadomienie konsumentów oraz podmiotów z sektora HoReCa w zakresie ogólnych cech i zalet znaków jakości

Wartość produktów i gwarancje ich jakości zostały ujęte w oznaczeniach: ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne) i GTS (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), które są wspólne pod względem formy graficznej i treści dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz są przypisane do produkcji rolnej i rolno-spożywczej cechującej się wysoką jakością.

  • Wykorzystanie renomy produktów do zwiększenia spożycia europejskich serów objętych kampanią jako "ambasadorów" jakości produktów ChNP

Dlaczego warto kupować sery z oznaczeniami? Takie sery dają gwarancję zakupu lokalnych i autentycznych produktów o wysokiej jakości, które są częścią dziedzictwa gastronomicznego krajów Unii Europejskiej. Podkreślają znaczenie pracy producentów poprzez tworzenie wartości dodanej, która stanowi ochronę dla producentów, zabezpieczając ich przed podróbkami i nieuczciwą konkurencją. Są bodźcem do zachowania i rozwoju terytoriów produkcji, lokalnych gospodarek oraz różnorodności rolnej i spożywczej.

Kampania od kuchni

W ramach kampanii przeprowadzone zostaną szeroko pojęte działania public relations skierowane zarówno do mediów i blogosfery (konferencje prasowe, warsztaty kulinarne, spotkania z producentami, newslettery, wyjazd studyjny),  jak i do branży HoReCa, czyli restauratorów, kucharzy i szefów kuchni (szkolenia kulinarne).

W okresie od września 2016 roku do listopada 2017 roku w sieciach sklepów Alma, Makro Cash&Carry oraz Carrefour na terenie całej Polski przeprowadzone zostaną sprzedażowe akcje promocyjne ww. serów. W związku z promocjami zrealizowanych zostanie 17 szkoleń dla hostess  oraz szkolenia dla pracowników sieci wymienionych sklepów.

*DOP Denominazione di Origine Protetta = ChNP Chroniona Nazwa Pochodzenia

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji na temat kampanii, oznaczeń oraz opatrzonych nimi serów znajdą Państwo na stronie www.taksmakujedolcevita.pl

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.