Dr Krystyna Stepczyńska-Szymczak

Ponad 30 lat pracowała w Katedrze Botaniki i Ekologii na dzisiejszym Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wiedzę botaniczną, przekazywała także studentom innych bydgoskich Uczelni. Poza zajęciami teoretycznymi wychodziła ze studentami w teren, by pokazać im różne siedliska i jak różne rośliny w nich rosną, jak się do nich przystosowują i czym się charakteryzują. Aby bardziej zainteresować studentów, zwracała ich uwagę na rośliny bardziej pachnące niż inne, albo te o wyjątkowo dużych właściwościach leczniczych, czy wreszcie na rośliny dzikie, które można po prostu zjeść! Na wyprawy zabierała nie tylko „swoich? studentów , ale także seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego. Okazało się, że niezależnie od wieku, studenci najlepiej zapamiętywali te rośliny, które nadawały się do jedzenia. Znając anatomię, fenologię, skład chemiczny wielu roślin, pani Krystyna rozpoczęła eksperymenty kulinarne z dzikimi roślinami. Rezultaty okazały się tak fantastyczne, że zaczęły wciągać nie tylko rodzinę i przyjaciół ale coraz więcej ludzi chciało o nich słuchać. I tak narodziła się, całkiem naturalnie, Akademia Natura.