Te czynności wykonuje każdy kucharz. Wiesz, jak się nazywają?

Wasza średnia

9/11