Jak dobrze znasz wielkanocne zwyczaje?

Wasza średnia

6/10

Polska tradycja wielkanocna jest bardzo bogata. Choć niektóre z obrzędów powoli zanikają, mają bogatą symbolikę i ciekawą formę. Sprawdź, jak dobrze je znasz.