Im jesteś starszy, tym większe masz szanse w tym quize. Co wiesz o barach mlecznych?

Wasza średnia

7/11